Foredragsdel

 

På BM-dagen inviterer Næringslivsringen studenter, representanter fra byggenæringen og ansatte ved NTNU til en rekke aktuelle foredrag. Fjorårets tema var digitalisering. 

 

Fjorårets foredragsprogram: