Foredragsdel

 

På BM-dagen inviterer Næringslivsringen studenter, representanter fra byggenæringen og ansatte ved NTNU til en rekke aktuelle foredrag. 
Temaet for BM-dagen i 2018 var samhandling, samarbeid og eksperter i team. 

Under kan du se fjorårets program.