Foredragsdel

 

På BM-dagen inviterer Næringslivsringen studenter, representanter fra byggenæringen og ansatte ved NTNU til en rekke aktuelle foredrag. 
Årets tema er samhandling, samarbeid og eksperter i team.