Intervjuserie – del 3: Karl Gunnar Sødal

I tredje intervjurunde møter vi Karl Gunnar Sødal som jobber som prosjekteringsleder og kontrollingeniør for Statens Vegvesen. Sødal forteller om prosjektet nye E6 mellom Trondheim og Melhus der han har jobbet i ulike roller og hva som motiverer han i arbeidslivet. E6 mellom Trondheim og Melhus har støtt på flere miljøutfordringer, og Sødal utdyper hvilke konkrete miljøtiltak Statens Vegvesen har gjennomført for å nå målene i Nasjonal transportplan (NTP).

Klikk her for å lese intervjuet.

Intervjuserie – del 3: Karl Gunnar Sødal